Pavilon interních oborů Jičínské nemocnice
Masarykova základní škola a mateřská škola Železnice
Pumptrack v Železnici

Moje priority pro celostátní politiku

Nynější neklidná doba nám jasně ukázala, jaká rizika hrozí moderním demokraciím. Od toho se také odvíjí moje celostátní priority. Kromě zdravotnictví, kterému bych se zejména chtěla věnovat, považují za zásadní priority zajištění energetické bezpečnosti, mezinárodní bezpečnosti, řešení inflace.

Ruská invaze na Ukrajinu nám neblaze připomněla dlouhá léta komunistické diktatury řízené z Moskvy. Nikdy nezapomenu na rok 1968, kdy jsem jako malé dítě s hrůzou sledovala vojenské konvoje tzv. bratrské pomoci, a na nesvobodu, která pak následovala.

Tato situace se již nikdy nesmí opakovat. Proto je nutné maximálně podporovat snahu Ukrajiny zastavit ruskou agresi a to jak vojensky, tak i ekonomicky. Stejně tak je důležité být pevnou součástí mezinárodních institucí , tedy NATO a EU. Právě hluboká integrace s dalšími demokratickými režimy nám zajistí nejen bezpečnost, ale také jistotu svobodného života.

Naše země bohužel dlouhá léta spala na vavřínech a nechali jsme se uchlácholit levnými energiemi z Ruska. Nyní se jasně ukázalo, že Rusko není spolehlivý partner a naopak je to nebezpečný nepřítel. Díky energetické závislosti na Rusku se nyní nacházíme v prekérní situaci, kdy svému největšímu nepříteli pomáháme financovat devastační válku na Ukrajině, a to musí skončit.

Energetická bezpečnost se tak musí zaměřit na demokratické státy (i když je to obzvláště v případě ropy a zemního plynu složité) a na obnovitelné zdroje. Vše se ovšem musí dělat racionálně a musíme spoléhat na silné stránky naší země a naopak ty slabé nahrazovat právě ve spolupráci s demokratickou a svobodnou částí světa.

Po pandemii koronaviru , která byla bohužel spojena i s nesmyslnými dotacemi a neúměrnými výdaji státu, po zrušení superhrubé mzdy, po rozkolísání ekonomik vlivem války na Ukrajině bohužel přišla adekvátní reakce ,a tou je silná míra inflace. Stát v tomto ohledu musí jednat rychle a nabídnout adekvátní podporu v této těžké době.

Mnoho lidí se s tím dokáže vyrovnat, ale například mladé rodiny s dětmi ,matky samoživitelky či senioři s nižšími důchody budou nyní v ohrožení chudobou a stát tak musí nutně reagovat a právě těmto nejpostiženějším lidem pomoci. Důležité je nicméně odmítnout populistická řešení plošných “darů” a naopak směřovat pomoc v rámci již existujících systémů (podpora bydlení, podpora rodin s dětmi a další).

Naše demokracie a z ní plynoucí svoboda je pro naši zemi to nejdůležitější a právě takové hodnoty budu v rámci Senátu České republiky hájit za každou cenu.