Pavilon interních oborů Jičínské nemocnice
Masarykova základní škola a mateřská škola Železnice
Pumptrack v Železnici

Rozvoj volebního obvodu č. 37

Nikdy se nevzdávám a hledám řešení jakýchkoliv problémů. Ke svému volebnímu obvodu bych se chovala stejně zodpovědně, jako jsem přistupovala ke všem problémům v jičínské nemocnici, kterou jsem řídila přes 16 let. Nemocnice se stala po rekonstrukcí za cca 900 milionů korun moderním zařízením. Z organizace na pokraji insolvence se stala po všech systémových opatřeních ziskovou nemocnicí se stabilním personálem.


A se stejným nasazením se už dvě volební období věnuji jako starostka městu Železnice. Každý problém se snažím řešit co nejrychleji a nejefektivněji. Když např. hrozilo, že naši praktičtí lékaři nebudou mít kde ordinovat, protože majitel stávajícího střediska se rozhodl objekt prodat, urychleně jsem vyhledala vhodný dotační program, nechala zpracovat projektovou dokumentaci a do dvou let byl problém vyřešen. Dnes už lékaři ordinují v novém bezbariérovém  zdravotním středisku, které je postaveno jako pasivní nízkoenergetický objekt.

Za mého starostování proběhla rozsáhlá modernizace školy, školky, sokolovny, pošty, muzea, vybudování nových inženýrských sítí pro rodinné domy, nové kanalizace pro místní část obce, atd. Lidé, se kterými se setkávám jak v osobním, tak profesním životě vědí, že nikdy nikomu neodmítnu pomoc, snažím se s každým jeho problémy a těžkosti řešit.

Ačkoliv senátor nemá takový vliv na konkrétní lokální politiku jako mají územní samosprávy, tak může velmi výrazně přispět k rozvoji regionu. Senátor může monitorovat problémy, se kterými se jeho vlastní obvod potýká, a aktivně je řešit v nejvyšších patrech politiky. Buď je může řešit systémově v podobě legislativních návrhů, nebo může využít zákona o jednacím řádu senátu. To znamená, že jako senátorka bych   tak dlouho chodila a apelovala na příslušné úřady, až bych dosáhla kýženého cíle.

V senátním obvodu v okrese Jičín a okrese Nymburk je potřeba řešit zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní péče. V Nymburce je potřeba rekonstruovat a dále modernizovat nemocnici, vybudovat urgentní příjem, v Jičíně se musí vybudovat rovněž nový urgentní příjem a nové psychiatrické oddělení.

Pro občany našeho regionu musí být dostupný jak praktický lékař pro dospělé, tak i pro děti. Stejně tak je potřeba zajistit podstatně lepší dostupnost stomatologů. Není možné, aby pacient jezdil desítky kilometrů kvůli základní péči. Dostupnost péče má sice zajistit zdravotní pojišťovna pro své pojištěnce, ale z praktického života víme, že tomu tak mnohdy není. A v takovém případě může zasáhnout senátor, který bude tak dlouho důrazně vyžadovat plnění zákonných povinností na příslušných orgánech, dokud nedosáhne optimálního výsledku.

Musí být nadále rozvíjena síť sociálních služeb s důrazem na služby poskytované v domácím prostředí. Pro seniory je daleko lepší zůstat ve svém domácím prostředí, dokud je to jen trochu možné, což umožňuje právě terénní péče. Tempo stárnutí populace v příštích letech přinese i zvýšené nároky pobytové služby pro seniory, ale v Nymburce např. chybí domov pro seniory, který by v okresním městě rozhodně měl být.

Je nezbytné podporovat dostupné bydlení zejména pro mladé rodiny a seniory, vytváření dostatku pracovních příležitostí. V Nymburce je poměrně velký rozvojový prostor v územním plánu pro průmyslové podnikání, ale je třeba ho využít pro vybudování podniků zaměřených na inovace, vědu, výzkum, kde najdou pracovní příležitosti zejména kvalifikovaní zaměstnanci.

Důležité je zlepšování dopravní dostupnosti, je potřeba urychlit výstavbu silnice z Turnova do Jičína, která má nahradit stávající nevyhovující trasu. Je také nezbytně nutné urychlit výstavbu dálnice D35 z Úlibic do Hradce Králové. Na Nymbursku je např. třeba uspíšit vybudování obchvatu u  obce Krchleby a Všechlapy ( silnice I/38) , který by zklidnil dopravu u těchto obcí a urychlil spojení mezí Nymburkem a Mladou Boleslaví.  V okrese Jičín i Nymburk je třeba podporovat další výstavbu cyklostezek.

Kromě silniční dopravy je třeba modernizovat železniční tratě, včetně rekonstrukce dnes již naprosto nepřijatelných, zastaralých vlakových zastávek jako tomu je např. na hlavním nádraží v Nymburce.

Svému senátnímu obvodu bych se věnovala s maximálním nasazením, s využitím svých zkušeností a znalostí  a hlavně nadšením pro realizaci  změn, které zlepší lidem život. 

Jsem přesvědčena, že správný senátor by měl být pro občany ochráncem jejich práv, člověkem, který jim pomůže, pokud pomoc potřebují, hledá racionální řešení jejich problémů   a stojí za nimi.