" Neslibuji, řeším!"

Ing. Dana Kracíková

Kandidátka do senátu ČR

Obvod č. 37 – okres Jičín a část okresu Nymburk

Narodila jsem se v Lomnici nad Popelkou v kantorské rodině. Rodiče nás se sestrou vychovávali poměrně přísně s důrazem na dodržování morálních hodnot a dosahování co nejlepších výkonů. Po absolvování gymnázia v Nové Pace jsem vystudovala VŠE v Praze, obor národohospodářské plánování, který jsem si ještě doplnila o doplňkové pedagogické studium pro učitelství ekonomických předmětů na středních školách.

Mé osobní programové priority​

Zdravotnictví

Většinu svého profesního života se věnuji zdravotnictví, znám jeho problémy a chtěla by podpořit racionální změny v systému, které povedou k tomu, že zdravotní péče bude pro naše občany kvalitní, efektivní a dostupná.

Rozvoj obvodu

Nikdy se nevzdávám a hledám řešení jakýchkoliv problémů. Ke svému volebnímu obvodu bych se chovala stejně zodpovědně , jako jsem přistupovala ke všem problémům v jičínské nemocnici, kterou jsem řídila přes 16 let. Nemocnice se stala po rekonstrukcí za cca 900 milionů korun moderním zařízením.Z organizace na pokraji insolvence se stala po všech systémových opatřeních ziskovou nemocnicí se stabilním personálem.

Stát

V životě každého člověka jsou těžké i klidné časy. V časech klidných má být stát pro občana prakticky neviditelný. Jsou to totiž lidé, kteří dokáží nejlépe rozhodovat o svém osudu, a stát má být pouze nástrojem, který jim umožní realizovat svá přání.

Podporují mne​